Phan Thanh Giản (Nam Xuân Thọ, NXB Tân Việt, 1957) | Atabook.com
12 lượt download

Phan Thanh Giản


Tác giả: Nam Xuân Thọ 
Nhà xuất bản: NXB Tân Việt
Năm xuất bản: 1957
Thể loại
Sách Nhân vật chí
Phan Thanh Giản
 

Quyển Phan Thanh Giản của tác giả Nam Xuân Thọ được NXB Tân Việt in lần thứ hai tại Sài Gòn năm 1957. 


Phan Thanh Giản tự Tịnh Bá, lại có một tên tự nữa là Đạm Như, hiệu Lương Khê, biệt hiệu Mai Xuyên, sinh giờ Thìn ngày 12 tháng 10 năm Bính Thìn (1796), lại làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh (sau đổi ra làng Bảo Thạnh, tổng Bảo Trị, huyện Bảo An, phủ Hoằng Trị, tỉnh Vĩnh Long; nay là làng Bảo Thạnh, quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Nguyên xưa, tổ phụ Thanh Giản là Phan Thanh Tập (có nơi chép là Chỉnh), hiệu Ngẫu-cử, vốn là người Tàu đời nhà Minh. Khi nhà Minh bị Mãn Thanh dứt, gia đình họ Phan cũng như hầu hết các con dân nhà Minh không tùng phục Mãn Thanh, bỏ nước lần sang qua Việt Nam, ở tỉnh Bình Định, phủ Hoài Nhân, huyện Bồng Sơn, tổng Trung An, làng Hội trung. Nơi đây Phan Thanh Tập cưới Huỳnh thị Học, sinh ra Phan Thanh Ngạn.

Năm Tân Mão (1771 ) nhà Tây Sơn dấy binh, Phan Thanh Tập dắt gia quyến vào Nam.

Khi ấy, đất Nam Kỳ thuộc về chúa Nguyễn Phúc Ánh, sửa sang đất đai miền Nam gọi là Gia Định, chia địa phận ra làm bốn dinh:

1) Phan trấn dinh

2) Trấn biên dinh

3) Trấn vĩnh dinh

4) Trấn định dinh 

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Phan Thanh Giản của Nam Xuân Thọ trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)