Lý Thường Kiệt bắc phạt (NXB Hàn Thuyên, Hà Nội, 1944) - Nguyễn Tế Mỹ, 155 trang | Atabook.com
29 lượt download

Lý Thường Kiệt bắc phạt


Tác giả: Nguyễn Tế Mỹ
Nhà xuất bản: NXB Hàn Thuyên (Hà Nội)
Năm xuất bản: 1944
Số trang: 155 trang
Thể loại: Sách Nhân vật chí

Lý Thường Kiệt bắc phạt - Nguyễn tế Mỹ
 

Sách Lý Thường Kiệt bắc phạt của tác giả Nguyễn Tế Mỹ được NXB Hàn Thuyên ấn hành tại Hà Nội năm 1944. 


Đọc Việt sử thấy một đoạn thống khoái: Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem 10 vạn quân Việt Nam sang đánh Trung Hoa, toàn thắng chiếm được ba châu: Ung, Khâm, Liêm, khiến vua tôi nhà Tống kinh hồn, dân chúng Trung Hoa hoảng sợ, rửa sạch được tiếng Nam nhược, Bắc cường sẵn có từ trên ngàn năm đô hộ.

Thấy thống khoái, bất giác sinh suy nghĩ: Thời kỳ ấy quân ta đã đại thắng vì những nguyên nhân gì? Có thể phân tích được những điều kiện khách quan và chủ quan, đem những cận nhân và viễn nhân ra trước ánh sáng của lịch sử biện chứng được chăng?

Cuốn Lý Thường Kiệt bắc phạt do tác giả Nguyễn Tế Mỹ biên soạn sẽ giúp bạn đọc hiểu chi tiết hơn về cuộc Bắc phạt của danh tướng Lý Thường Kiệt trong lịch sử Việt Nam.
 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Lý Thường Kiệt bắc phạt của tác giả Nguyễn Tế Mỹ do Nhà xuất bản Hàn Thuyên in và phát hành tại Hà Nội năm 1944. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
 
Download
Bình luận (0)