Hỏi đáp | Hướng dẫn cách làm | Kho ebook - Atabook.com
Những bóng người trên sân ga (Thơ Nguyễn Bính) - Atabook.com
Những bóng người trên sân ga (Thơ Nguyễn Bính)
Những cuộc chia lìa khởi tự đây/ Cây đàn sum họp đứt từng dây/ Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc/ Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.
Thầy trò dạy nhau
Thầy trò dạy nhau
Lão Tử (老子) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc, sống ở thế kỷ VI TCN (Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỉ IV TCN, thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc). Lão Tử được coi là người viết Đạo đức kinh (道德經) - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖).
Lời con can cha
Lời con can cha
Mạnh Thường Quân tên thật là Điền Văn, làm Tướng Quốc nước Tề và là một trong Chiến Quốc tứ công tử. Ông là con của Điền Anh - con thứ của Tề Uy Vương và là Tướng quốc thời Tề Tuyên Vương. Mạnh Thường Quân có tiếng là người hào hiệp, trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn người khách.
Vợ xấu
Vợ xấu
Hứa Doãn là người đời Tống có tài văn chương thi đỗ Tiến sĩ, làm quan chính sách rất hay, lòng dân cảm phục. Vợ Hứa Doãn là Nguyễn Thị nhan sắc kém lắm. Khi Hứa Doãn mới lấy về, làm lễ cưới xong, trông thấy vợ xấu muốn lập tức bỏ đi thẳng, bèn hỏi Nguyễn Thị rằng: - Đàn bà có “ tứ đức”, nàng được mấy đức?