Phong lưu cũ mới (Vương Hồng Sển) | Atabook.com
29 lượt download
Phong lưu cũ mới - Vương Hồng Sển

Hiếu cổ đặc san số 1Phong lưu cũ mới được học giả Vương Hồng Sển xuất bản vào tháng 6 năm 1970. Phong lưu cũ mới được cụ Vương Hồng Sển tập trung vào thú nuôi chim, thú đá gà, thú đá cá thia thia, thú chơi dế mèn, cúc, cống ...

Hiếu cổ đặc san gồm những số sau:

• Hiếu cổ đặc san số 1 - Phong lưu cũ mới  

• Hiếu cổ đặc san số 2 - Thú Xem Truyện Tàu,

• Hiếu cổ đặc san số 3 -  Thú chơi cổ ngoạn 


• Hiếu cổ đặc san số 4 - Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa 

• Hiếu cổ đặc san số 5 - Cảnh Đức Trấn Đào Lục 

• Hiếu cổ đặc san số 6 - Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn

• Riêng các quyển 7, 8, 9 trong bộ Hiếu cổ đặc san của Vương Hồng Sển, tác giả tập trung khảo về đồ sành sứ. Thoạt tiên, học giả họ Vương dự định quyển thượng khảo về đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, quyển trung khảo đồ sứ đi Tàu đem về và quyển hạ khảo về các đồ sành cổ của các đế vương nhà Nguyễn. Tuy nhiên, khi in thành sách thì nhà xuất bản lại in chung quyển thượng là đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, chung với quyển hạ là đồ sứ đi Tàu đem về! Còn quyển mà tác giả cho là quyển hạ thì một nhà xuất bản khác in riêng trong một cuốn độc lập, khảo về đồ sứ men lam Huế, chuyên về đồ quốc dụng, ngự dụng, quan dụng, dân dụng, đồ phố…
 
Trong phần "Tự ngôn" của Phong lưu cũ mới, học giả Vương Hồng Sển đã viết:

Tôi bình sanh thích những gì đẹp: giò lan hàm tiếu, đóa hoa mãn khai. Một cuốn sách đóng bìa khéo đủ làm tôi vui cũng như trên sân quần vợt, tôi lại thích những đường banh tuyệt vời, không đỡ gạt nổi. Càng thêm tuổi, tôi chuyên tâm về thẩm mỹ và văn hóa. Tôi trồng lan và nghiên cứu về lan, nhưng chỉ trồng chơi trong sân nhà, âm thầm ngắm nghía, săm soi lấy mình. Cụ Tú Hải Văn viết và Nguyễn Tuân nhắc lại trong Vang bóng một thời, chuyện những chiếc ấm đất:

“Họ lịch sự như tiên, phú quí như trời,
quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu;
“Ta trồng cỏ đầy vườn, vãi hoa đầy đất,
gọi hề đồng pha nước trước hiên mai.”

Tôi thấy rất hay, nhưng thầm hỏi: đời nay dễ gì “quất con ngựa rong chơi”! Ngoài ngõ chẳng là tấp nập nhiều xe trên mười bánh! Cũng không thể “gọi hề đồng pha nước”! Đời bình dân, tự mình pha nước chắc ăn hơn. Họa chăng cỏ thì ai trồng cũng được, gặp cỏ lan “vương giả chi hương” thì càng quí
."

Mua sách phong lưu cũ mới của vương hồng sển

Hoặc nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Phong lưu cũ mới của Vương Hồng Sển. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)