Cảnh Đức Trấn Đào Lục (Vương Hồng Sển) | Atabook.com
11 lượt download
Hiếu cổ đặc san 5 - Cảnh Đức Trấn Đào Lục - Vương Hồng Sển

Hiếu cổ đặc san số 5Cảnh Đức Trấn Đào Lục được học giả Vương Hồng Sển xuất bản vào năm 1972 tại Sài Gòn. Cảnh Đức Trấn Đào Lục được cụ Vương Hồng Sển tập trung vào  khảo về gốm cổ, sành xưa, lò CẢNH - ĐỨC - TRẤN

Hiếu cổ đặc san gồm những số sau:

• Hiếu cổ đặc san số 1 - Phong Lưu Cũ Mới 

• Hiếu cổ đặc san số 2 - Thú Xem Truyện Tàu

• Hiếu cổ đặc san số 3 -  Thú chơi cổ ngoạn 


• Hiếu cổ đặc san số 4 - Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa 

• Hiếu cổ đặc san số 5 - Cảnh Đức Trấn Đào Lục 

• Hiếu cổ đặc san số 6 - Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn

• Riêng các quyển 7, 8, 9 trong bộ Hiếu cổ đặc san của Vương Hồng Sển, tác giả tập trung khảo về đồ sành sứ. Thoạt tiên, học giả họ Vương dự định quyển thượng khảo về đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, quyển trung khảo đồ sứ đi Tàu đem về và quyển hạ khảo về các đồ sành cổ của các đế vương nhà Nguyễn. Tuy nhiên, khi in thành sách thì nhà xuất bản lại in chung quyển thượng là đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, chung với quyển hạ là đồ sứ đi Tàu đem về! Còn quyển mà tác giả cho là quyển hạ thì một nhà xuất bản khác in riêng trong một cuốn độc lập, khảo về đồ sứ men lam Huế, chuyên về đồ quốc dụng, ngự dụng, quan dụng, dân dụng, đồ phố…

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Cảnh Đức Trấn Đào Lục của Vương Hồng Sển. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)