Thú chơi cổ ngoạn (Vương Hồng Sển) | Atabook.com
87 lượt download
Thú chơi cổ ngoạn - Vương Hồng Sển

Hiếu cổ đặc san số 3 - Thú chơi cổ ngoạn được học giả Vương Hồng Sển xuất bản lần đầu vào năm 1971. Thú chơi cổ Ngoạn nêu lên một niềm vui, một nếp sống tao nhã, thanh cao của những người đứng tuổi, yêu văn hóa nghệ thuật, trọng truyền thống có ý thức, ham mê sưu tầm, nghiên cứu nguồn cội các cổ vật tranh, tượng, đồ gốm sứ, ...

Hiếu cổ đặc san gồm những số sau:

• Hiếu cổ đặc san số 1 - Phong Lưu Cũ Mới 

• Hiếu cổ đặc san số 2 - Thú Xem Truyện Tàu

• Hiếu cổ đặc san số 3 - Thú chơi cổ ngoạn 


• Hiếu cổ đặc san số 4 - Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa 

• Hiếu cổ đặc san số 5 - Cảnh Đức Trấn Đào Lục 

• Hiếu cổ đặc san số 6 - Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn

• Riêng các quyển 7, 8, 9 trong bộ Hiếu cổ đặc san của Vương Hồng Sển, tác giả tập trung khảo về đồ sành sứ. Thoạt tiên, học giả họ Vương dự định quyển thượng khảo về đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, quyển trung khảo đồ sứ đi Tàu đem về và quyển hạ khảo về các đồ sành cổ của các đế vương nhà Nguyễn. Tuy nhiên, khi in thành sách thì nhà xuất bản lại in chung quyển thượng là đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, chung với quyển hạ là đồ sứ đi Tàu đem về! Còn quyển mà tác giả cho là quyển hạ thì một nhà xuất bản khác in riêng trong một cuốn độc lập, khảo về đồ sứ men lam Huế, chuyên về đồ quốc dụng, ngự dụng, quan dụng, dân dụng, đồ phố…

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Thú chơi cổ ngoạn của Vương Hồng Sển. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)