Bản án chế độ thực dân Pháp (Nguyễn Ái Quốc) | Atabook.com
53 lượt download

Bản án chế độ thực dân Pháp

Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
Thể loạiSách Sử - Địa

Bản án chế độ thực dân Pháp

Bản án chế độ thực dân Pháp (tên gốc tiếng Pháp: Le Procès de la Colonisation Française) là tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc (tức chủ tịch Hồ Chí Minh) viết bằng tiếng Pháp trong khoảng những năm 1921-1925, đăng tải lần đầu tiên tại Paris (Thủ đô nước Pháp) trên Báo Imprékor của Quốc tế Cộng sản.

Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục, với cách hành văn ngắn gọn, súc tích, cùng với những sự kiện đầy sức thuyết phục. Đúng như tên bìa sách, tác phẩm tố cáo thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn khốc liệt bắt “dân bản xứ” phải đóng “thuế máu” cho chính quốc… để “phơi thây trên chính trường Châu Âu”, đày đọa phụ nữ, trẻ em “thuộc địa”; các thống sứ, quan lại thực dân độc ác như một bầy thú dữ, v.v… 

Bản án chế độ thực dân Pháp đã gây được tiếng vang lớn ngay từ khi ra đời, thức tỉnh lương tri của những con người yêu tự do, bình đẳng, bác ái, hướng các dân tộc bị áp bức đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa Mác-Lênin, thắp lên ngọn lửa đấu tranh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.

Năm 1946, ở Việt Nam, tác phẩm này đã được xuất bản bằng tiếng Pháp tại Hà Nội. Năm 1960, Nhà xuất bản Sự Thật lần đầu tiên đã xuất bản bằng tiếng Việt.

Website cùng hệ thống

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Bản án chế độ thực dân Pháp. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)