Từ điển Annam-Lusitan-Latinh (Từ điển Việt-Bồ-La) - Alexandre de Rhodes | Atabook.com
375 lượt download
Từ điển Annam - Lusitan - Latinh (Từ điển Việt - Bồ - La)

Từ điển Annam - Lusitan - Latinh (Dictionarium Annamiticum - Lusitanum - Latinum, thường được gọi là Từ điển Việt - Bồ - La) được biên soạn bởi Alexandre de Rhodes (A-lếc-xăng Đơ-rốt) - một nhà truyền giáo dòng Tên và cũng là một nhà ngôn ngữ học. Sách được phiên dịch bởi Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính.

Từ điển Annam - Lusitan - Latinh (Từ điển Việt - Bồ - La) gồm 02 phần: 

• Phần I: gồm chụp sao nguyên bản Dictionarium Annamiticum - Lusitanum - Latinum xuất bản tại Rome năm 1651 (quyển gốc)

• Phần II: gồm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latinh có trong bản gốc ra tiếng Việt. 

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Từ điển Annam - Lusitan - Latinh (Từ điển Việt - Bồ - La) của Alexandre de Rhodes. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)