Luận ngữ (論語) - Khổng Tử - Dịch giả Nguyễn Hiến Lê | Atabook.com
229 lượt download
Luận ngữ - Khổng Tử

Luận ngữ đứng đầu trong Tứ Thư - tức bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa. Quyển sách này do Khổng Tử (孔子) và các đệ tử của mình biên soạn. Luận ngữ được viết từ đời Tiền Hán tới đời Hậu Hán và là một chủ đề học vấn chủ yếu khi thi khoa cử của các triều đình Trung Hoa trước kia. 

Trong Bách gia chư tử, quan trọng nhất là Khổng tử và Nho học.

Trong Nho học, Luận ngữ mang tính tiêu biểu, được coi là tập đại thành của Nho học. Luận ngữ cũng là tác phẩm đầu tiên của thể loại tản văn cổ đại.

Luận ngữ có tính bao quát nhiều sách khác, đại diện cho bộ Tứ thư. Nội dung Luận ngữ tập trung vào rèn luyện phẩm cách cá nhân và còn giữ gần nguyên vẹn giá trị nhân văn cơ bản thời hiện đại.

Ngày nay chúng ta tiếp tục Luận ngữ là kế thừa một hệ thống đạo đức mẫu mực, toàn diện vốn tồn tại cả nghìn năm. Chúng ta chỉ lược bỏ các yếu tố lạc hậu, phục vụ cho việc giáo dục và tự giáo dục trong thời kỳ hiện đại.

Nếu Ngũ kinh là “phần cứng” cần nắm vững thì Tứ thư là “phần mềm” nhằm vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Trong Ngũ kinh có hai tác phẩm quan trọng là Kinh Dịch và Kinh Thi (Kinh Thi đã được học trong chương trình đại học Ngữ văn rồi). Trong Tứ thư, sách Luận ngữ được coi là then chốt bởi nó có khả năng bao quát hầu hết Tứ thư, lại miêu tả được những hằng số của con người một cách độc đáo, sinh động và còn hứa hẹn sức sống mãi về sau.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Luận Ngữ của Khổng Tử - dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)