Bàn về đạo Nho (Nguyễn Khắc Viện) | Atabook.com
85 lượt download

Bàn về đạo Nho

Tác giả: Nguyễn Khắc Viện
Thể loạiVăn hóa - Tôn giáo


Bàn về đạo Nho - Nguyễn Khắc Viện

Cuốn sách Bàn về Đạo Nho của bác sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà hoạt động chính trị xã hội Nguyễn Khắc Viện (1913 - 1997) với sự chú giải của Trần Văn Quý là một cuốn sách hay viết về Đạo Nho. Đọc Bàn về đạo Nho, chúng ta có thể hiểu thêm những giá trị tích cực cũng như những hạn chế lịch sử của Đạo Nho, mối quan hệ của Đạo Nho với truyền thống văn hoá Việt Nam.

Nguyễn Khắc Viện là một “kẻ sĩ hiện đại” nổi tiếng đã cống hiến hết mình trong việc làm cho thế giới hiểu đúng về đất nước và con người Việt Nam, góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam văn minh, dân chủ.

Ông đã viết hàng trăm bài báo, chủ biên nhiều sách tiếng Pháp và tiếng Việt được đánh giá cao trong và ngoài nước về các lĩnh vực : chính trị, văn hóa, văn học, lịch sử, y học, tâm lí học trẻ em… Ông là một hình mẫu về sự kết hợp Đông – Tây của con người Việt Nam trên đường hội nhập với thế giới.

Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Bàn về đạo Nho (Nguyễn Khắc Viện). Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)