Thiền là gì | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 21/07/2021

Thiền là gì?

Quang Nguyễn - wangnguyen.vn@gmail.com

Thiền là tên tắt của thiền na, là phiên âm của chữ Dhyana từ tiếng Sankrit, hay Jhana theo tiếng Pali. Tiếng Nhật gọi là Zen, có nghĩa là Tịnh lự (tức suy tư trong yên tịnh), hay thiền định. Nó bắt nguồn từ phép Yoga của Bà la môn giáo. Đó là một phương pháp tu hành không dùng văn tự kinh điển hay cầu nguyện mà chủ trương “dĩ tâm truyền tâm” để giải phóng con người ra khỏi phiền não và kết hợp với thực tại tuyệt đối.


 
Người tu thiền chỉ ngồi im lặng, gạt bỏ ra ngoài tâm tất cả mọi tư tưởng và hình ảnh tốt xấu, nhờ đó mà gạn lọc được tâm hồn để nó trở thành thanh tịnh. Đó chính là phương pháp tinh thần để đạt tới trạng thái ý thức hoàn toàn sáng suốt và trong sạch, tức thể hiện được Phật tính ở ngay bản tâm mình.
Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.
Bình luận (0)