Tha ma là gì | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 06/09/2023

Tha ma là gì?

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn 

Tha ma là danh từ chỉ đất hoang dành để chôn người chết.

 
Tha ma là gì
Tha ma nghĩa là nơi đất hoang dành để chôn người chết
 
Về từ nguyên, tha ma là biến thể ngữ âm của hai tiếng đầu thâm ma trong thâm ma xá na 深魔舍那 [shēn mó shě nà] của tiếng Hán. Thâm ma xá na trong tiếng Hán lại là phiên âm từ śmaśāna (श्मशान) của tiếng Phạn (Sankrit), có nghĩa là nghĩa địa, nơi vứt xác người chết.

Từ thâm ma xá na chuyển sang tha ma có thể bắt nguồn từ việc các nhà sư hoặc thầy cúng trong quá trình phát âm đã đồng hóa â của thâm theo a của ma, xána nên hình thức gốc đã trở thành tham ma xá na, sau rút gọn thành tham ma, và cuối cùng, do sự “gặp nhau” giữa – m cuối của tham và m- đầu của ma nên đã xảy ra dị hóa mà thành tha ma như hiện nay. 
Bình luận (0)