Mã Morse là gì? Ai phát minh ra mã Morse | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 30/07/2021

Mã Morse là gì? Ai phát minh ra mã Morse?

Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.
Năm 1844, một người Mỹ tên là Samuel Morse(1) phát minh ra cách gửi điện tín bằng mã. Điện tín dùng mã Morse bằng cách kết hợp các dấu chấm và gạch ngang để biểu thị cho các chữ cái và số. Thông tin bằng mã được truyền theo dây điện báo dưới dạng hàng loạt các xung điện ngắn và dài.

International Morse Code

(1) Samuel Morse sinh ngày 27/4/1791 tại Charlestown, bang Massachusetts (Mỹ) và mất ngày 2/4/1872 tại New York. Sinh thời, ông là nhà phát minh và là họa sĩ.
Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.
Bình luận (0)