Việt Sử Thông Giám Cương Mục Khảo Lược (NXB Văn Hóa Thông Tin, 2009) - Nguyễn Thông, Viện Sử Học dịch, 196 trang | AtaBook.com
18 lượt download

Việt Sử Thông Giám Cương Mục Khảo Lược


Tác giả: Nguyễn Thông
Dịch giả: Viện Sử học
Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 196 trang 
Thể loạiSách Sử - Địa

Việt sử thông giám cương mục khảo lược (Nguyễn Thông)
 

Việt Sử Thông Giám Cương Mục Khảo Lược của Nguyễn Thông (do Viện Sử học dịch) trên AtaBook được NXB Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2009.

 

Việt Sử Thông Giám Cương Mục Khảo Lược (còn gọi là Việt Sử Cương Giám Lược Khảo) là tác phẩm của Kỳ Xuyên Nguyễn Thông luận bàn về lịch sử và địa lý. Phần lịch sử bắt nguồn từ bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, còn phần địa lý thì lại từ phần lịch sử mà phát sinh và phát triển.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Việt Sử Thông Giám Cương Mục Khảo Lược của Nguyễn Thông (Viện sử học dịch) được NXB Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2009 trên Atabook.com  
 

Download
Bình luận (0)