Tiến trình lịch sử Việt Nam (NXB Giáo Dục, 2007) - Chủ biên Nguyễn Quang Ngọc, 396 trang | AtaBook.com
170 lượt download

Tiến trình lịch sử Việt Nam


Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên)
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 396 trang
Thể loạiSách Sử - Địa

Tiến trình lịch sử Việt Nam - Nguyễn Quang Ngọc
 

 Tiến trình lịch sử Việt Nam do Nguyễn Quang Ngọc chủ biên được nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 2007.

 

Tiến trình lịch sử Việt Nam mặc dù chỉ là cuốn lịch sử giản yếu nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập chuyên sâu của sinh viên ngành lịch sử các trường đại học cũng như nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của các độc giả trong và ngoài nước.

Sách được chia ra làm 2 phần:

 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại gồm 6 chương bám sát tiến trình phát triển của các hình thái kinh tế xã hội từ công xã nguyên thủy qua phương thức sản xuất châu Á, chế độ phong kiến cho đến trước khi nước ta bị thực dân Pháp xâm lược

 Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại gồm 7 chương trình bày về thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nước ta cho đến nay.
 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Tiến trình lịch sử Việt Nam do Nguyễn Quang Ngọc chủ biên được Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 2007 trên Atabook.com  
 

Download
Bình luận (0)