Thông loại khóa trình (Miscellannées) - Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn 1888 - 1889 | Atabook.com
5 lượt download

Thông loại khóa trình (Miscellanées)


Tác giảTrương Vĩnh Ký 
Nhà xuất bản: Imprimerie Commerciale Rey & Curiol
Năm xuất bản: 1888 - 1889
Thể loại: Báo chí xưa

 
Thông loại khóa trình - Trương Vĩnh Ký
 

Thông loại khóa trình (Miscellanées ou Lectures instructives pour les élèves des écoles primaires communales et cantonales - Tạp lục hay bài giảng cho học trò tiểu học trường làng hay tổng) là tờ báo tư nhân đầu tiên ở Việt Nam do Trương Vĩnh Ký sáng lập vào năm 1888. 

 
Thông loại khóa trình (Miscellanées) được coi là học báo và tờ báo văn học bằng Quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam do Trương Vĩnh Ký sáng lập, nhằm giáo dục như dạy chữ Hán, tiếng Pháp, luân lý, phong tục... Báo có nhiều bài viết về văn hóa Việt Nam, văn chương dân gian, dân ca, tục ngữ và thuộc nhiều thể loại văn. Những bài đăng của Trương Vĩnh Ký là một phần những gì ông sưu tầm được. 

Nội dung Thông loại khóa trình được phân ra hai phần chính: 

1. Văn chương bác học (về Nho học v.v.)

2. Văn chương dân gian (tục ngữ, bài hát chòi con nít, hát nói v.v.).

Vì là tờ báo tư nhân nên Trương Vĩnh Ký phải bỏ tiền ra để in và phát hành. Do chi phí tốn kém nên báo Thông loại khóa trình phải đình bản vào tháng 10 năm 1889 sau 18 tháng hoạt động. 

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Scan Thông loại khóa trình (Miscellanées ou Lectures instructives pour les élèves des écoles primaires communales et cantonales ) do Trương Vĩnh Ký sáng lập, xuất bản năm 1888 - 1889 trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)