Thần Tiên truyện 神仙传 (Cát Hồng 葛洪), bản eBook, 268 trang | AtaBook.com
150 lượt download

Thần tiên truyện (神仙传)


Tác giảCát Hồng (葛洪)
Phiên bản: 
eBook 
Số trang: 268 trang 
Thể loạiVăn Hóa - Tôn Giáo

Thần Tiên truyện - Cát Hồng
 
Cát Hồng soạn nội thiên bàn luận những chuyện thần tiên gồm có hai mươi quyển.

Đệ tử Cát Hồng tên Đằng Thăng hỏi Cát Hồng rằng: “Tiên sanh nói thần tiên có thể đắc bất tử và ta có thể học từ thần tiên xưa là do nơi đâu?”. Cát Hồng đáp:“Tích xưa đại phu nước Tần Nguyễn Thương đã ghi lại có cả trăm người, Lưu Hướng toàn soạn có bảy mươi mốt người.


Chuyện thần tiên u ẩn theo nhân gian dị lưu, những gì thế gian nghe ngàn chuyện cũng không sánh bằng một chuyện. 

Ta nay phục hồi sao lại tập tiên cổ này. Thấy tiên trải qua phục thực ta đã cập nhật vào sách bách gia. Chuyện mà tiên sư đã giải thích, Nho gia đã luận bàn được làm thành mười quyển.
 
Dùng truyện để biết chân tri thức. Những kẻ sĩ ở xa những người mà thế tục không thấy biết được sự vi diệu thì không được đưa vào. Tức là cái hướng giải bài rất là giản yếu, không phải ghi ra để khen ngợi.

Truyện tuy thâm diệu, kỳ dị nhưng vẫn không thể chuyên chở hết tất cả, chỉ bảo tồn cái đại thể, riêng nói cái hướng hơn. Đa phần các trường hợp đã không được đưa vào trong tập truyện này”.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Thần tiên truyện (神仙传) của Cát Hồng (葛洪) trên Atabook.com 
 
Download
Bình luận (0)