Dictionnaire Annamite-Francais - J. F. M. Génibrel (Saigon 1898) | Atabook.com
73 lượt download
Dictionnaire Annamite-Francais - J. F. M. Génibrel (Saigon 1898)

J. F. M. Génibrel (chưa rõ năm sinh, năm mất) là một linh mục, thừa sai, từng làm việc ở nhà thờ Tân Định trong một thời gian dài. Ông cũng từng làm quản đốc nhà in Tân Định trong thập niên 1890.

Génibrel bắt đầu biên soạn Dictionnaire Annamite-Francais từ năm 1884, đến năm 1898 thì hoàn thành, tổng cộng 14 năm. Nguồn tư liệu chính để ông soạn cuốn từ điển này là cuốn Petit Dictionnaire Annamite-Francais của Cha Gaspar (Giám mục Huế) do nhà in Tân Định xuất bản năm 1877 (hiện chưa tìm thấy). Vì vậy mà lần xuất bản đầu tiên của Dictionnaire Annamite-Francais vào năm 1898, ông lại ghi là tái bản. Điều này khiến một số nhà nghiên cứu (chẳng hạn như tác giả Thạch Phương và Lê Trung Hoa trong cuốn Từ điển thành phố Sài Gòn – Hồ Chí Minh - NXB Trẻ, 2011) hiểu nhầm bản in lần đầu của quyển từ điển này ra đời tại Sài Gòn năm 1877! 

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook 
Dictionnaire Annamite-Francais . Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)