Công Giáo Việt Nam Thời Kỳ Triều Nguyễn 1802-1883 (NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2007) - Nguyễn Quang Hưng, 397 trang | AtaBook.com
23 lượt download

Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn 1802 - 1883


Tác giả: Nguyễn Quang Hưng
Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 397 trang
Thể loạiVăn hóa - Tôn giáo 

Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn (Nguyễn Quang Hưng)
 

Cuốn sách của tác giả Nguyễn Quang Hưng được biên soạn trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung khá căn bản luận văn thạc sĩ tại Khoa Triết học, Đại học Passau đã được Nhà xuất bản Marburg xuất bản năm 1998, đề cập tới một đề tài mà ở CHLB Đức cho đến nay hầu như chưa được quan tâm nghiên cứu. Đó là sự truyền bá và phát triển Công giáo ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XVII cho tới khi thiết lập chế độ thuộc địa của Pháp ở Việt Nam sau khi Tự Đức mất năm 1883.

Đây là khoảng thời gian được lựa chọn bởi vì từ sau đó cho tới khi kết thúc thời kỳ thuộc địa, nhà nước Việt Nam không còn chính sách độc lập của mình đối với Công giáo. Trọng tâm của cuốn sách đó là những phản ứng khác nhau của nhà nước phong kiến Việt Nam đối với việc truyền bá Kitô giáo và những vấn đề hệ lụy của nó.
 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn 1802 - 1883 của Nguyễn Quang Hưng do NXB Tôn Giáo ấn hành năm 2007 tại Hà Nội trên Atabook.com  
Download
Bình luận (0)