Di sản của cuộc đời | AloDeli
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/02/2024

Di sản của cuộc đời


Di sản của cuộc đời là những gì chúng ta sẽ để lại cho đời sau khi rời khỏi thế giới này.

Nhưng lâu nay, chúng ta vẫn mặc định rằng chỉ có những Thánh Nhân vĩ đại, hay những Thiên Tài xuất chúng mới đủ khả năng tạo ra di sản rực rỡ chói lòa hàng thế kỷ; còn những người như chúng ta, sau khi chết đi sẽ chìm vào sự lãng quên mà không để lại gì.

Thật ra, chúng ta quên rằng rất nhiều người bình thường đã để lại cho hậu thế những di sản vĩ đại từ chính cuộc đời đầy ý nghĩa và giá trị của họ.

Di sản của cuộc đời không phải là điều gì đó xa vời hay chỉ dành cho một số ít người được chọn. Tất cả chúng ta đều có khả năng tạo nên di sản vĩ đại riêng của mình. Tất cả chúng ta!
 
 
Bình luận (0)