Điều khoản sử dụng của Atabook - Atabook.com
Điều khoản sử dụng của AtaBook
 
Cập nhật mới nhất: ngày 18/12/2017

Chào mừng bạn đến với AtaBook! 

Chúng tôi rất mong bạn vui lòng dành thời gian đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng bên dưới và xem như là Thỏa Thuận ràng buộc (“Thỏa thuận") giữa bạn và AtaBook như dưới đây. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Sử Dụng của Trang web vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Ngoài ra, tất cả các chỉ dẫn hoặc qui định theo từng trang riêng biệt cũng là những phần không thể tách rời với Điều Khoản Sử Dụng này.
 

Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, những dịch vụ hiện có sau đây:
 

- Kiến thức phổ thông

- Blog (Review sách, Thơ hay chọn lọc, Đọc và ngẫm, ...).

- Cho phép người dùng ký gửi sách hoặc tài liệu để bán trên AtaBook

- Cho phép người dùng yêu cầu AtaBook tìm sách đáp ứng nhu cầu

- Cho phép người dùng tham gia đặt câu hỏi và đóng góp bài viết hoặc video hoặc hình ảnh theo các chủ đề trên trang Web

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng, Dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận xem thông tin quảng cáo như là một điều kiện trong việc tham gia tại AtaBook.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí cho bên thứ ba nếu có (như chi phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet, chi phí mua hàng của các công ty thứ ba tham gia quảng cáo trên AtaBook). Ngoài ra, bạn phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.
 

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ.

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, URL đều thuộc bản quyền của AtaBook hoặc bên thứ ba cấp phép cho AtaBook. Bản quyền của AtaBook được thể hiện trên website bằng dòng chữ: ‘’© 2017 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc AtaBook.com’’

Bạn ý thức được và chấp nhận rằng nhãn hiệu, thương hiệu, mẫu logo, sản phẩm, công nghệ và quy trình trên trang web atabook.com là tài sản trí tuệ của AtaBook hoặc thuộc các bên thứ ba, cho dù chúng được hoặc không được đăng ký hoặc bảo vệ là tài sản trí tuệ tại Việt Nam và các nước khác. Việc bạn sử dụng trang web này không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào.

Thông qua website và các liên kết trên website, chúng tôi cung cấp cho người dùng khả năng truy cập đến các tài nguyên trên web của AtaBook. Chúng tôi cho phép bạn xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác hàng ngàn bài viết, tệp video và ứng dụng ở trang Web nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải ghi rõ nguồn AtaBook.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Ngoài ra, bạn cần chia sẻ thông tin một cách công bằng, hợp pháp và không gây tổn hại cho uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi sự cho phép chia sẻ liên kết mà không cần thông báo. Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc bất kỳ tính năng truyền thông xã hội và bất kỳ chia sẻ liên kết vào bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi mà không cần thông báo.

Nội dung thông tin trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của AtaBook là xâm phạm quyền của AtaBook. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
 
 
Tuân thủ DMCA.

Chúng tôi coi việc tuân thủ DMCA (The Digital Millennium Copyright Act - Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số) là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc. Nếu bạn tin rằng tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền mà bạn sở hữu đã được đăng hoặc lưu trữ trên AtaBook mà chưa được sự đồng ý của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi một bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ những tài liệu sau đây:

(i) Một chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền đã bị vi phạm.

(ii) Nhận dạng các bản quyền được cho là bị vi phạm. Phương thức tốt nhất là gửi cho cho chúng tôi địa chỉ trang web có chứa sản phẩm đã được đăng ký bản quyền.

(iii) Nhận dạng tư liệu được cho là đã vi phạm hoặc đối tượng vi phạm cần được tháo dỡ và dừng truy cập, và các thông tin đầy đủ hợp lý cho phép chúng tôi xác định tư liệu này. Vui lòng cung cấp địa chỉ URL qua email để chúng tôi có thể nhanh chóng xác định vị trí của nội dung.

(iv) Các thông tin đầy đủ hợp lý cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có thể, địa chỉ mail điện tử của bên khiếu nại.

(v) Tuyên bố xác nhận rằng bên khiếu nại có lý do chính đáng để tin rằng việc đối tượng bị khiếu nại sử dụng các tư liệu là không được sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền, đại lý, hay luật pháp.

(vi) Tuyên bố xác nhận và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng thông tin trong thông báo là chính xác và rằng bên khiếu nại được ủy quyền đại diện cho bên có sở hữu độc quyền bị vi phạm.
 
Hồ Sơ Thông Báo Vi Phạm Bản Quyền vui lòng gửi cho chúng tôi tại địa chỉ email: atabook.official@gmail.com. Tuy nhiên, bạn cũng lưu ý rằng dưới Mục 512 (f) của DMCA có quy định, bất kỳ cá nhân nào cố tình tạo các tài liệu giả nhằm biến một tư liệu hoặc hoạt động thành bản quyền đã được đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Do đó, vui lòng không gửi đến những khiếu nại không chính xác vì bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại xảy ra!

Ngoài ra, bạn vui lòng lưu ý rằng những thông tin được cung cấp trong thông báo pháp lý này của bạn (nếu có) có thể sẽ được gửi đến người cung cấp những nội dung bị nghi ngờ vi phạm.
 
 
Sử dụng nội dung trong dịch vụ của chúng tôi.

Trang web có thể chứa lời khuyên, ý kiến, hướng dẫn và nội dung khác từ đội ngũ AtaBook, các tác giả có bài viết đăng trên AtaBook và người sử dụng. Nội dung trên AtaBook chỉ nên được hiểu là thông tin tham khảo và không phải là sự tư vấn hoặc sự thay thế cho giải pháp theo tình huống hoặc tình trạng thực tế của bạn. Ví dụ: đối với thông tin về Y tế và Sức khỏe đăng tải trên AtaBook, bạn không được sử dụng nội dung để chẩn đoán, điều trị hoặc chữa bệnh cho bất kỳ vấn đề y tế và sức khỏe nào.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia hoặc một số cơ quan khác trong lĩnh vực thích hợp trước khi sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ nội dung nào trên trang Web này. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào mà bạn thực hiện khi tham khảo nội dung trên trang Web. AtaBook cũng như bất kỳ tác giả có bài viết đăng AtaBook hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các quyết định đó của bạn, kể cả khi bạn thu được kết quả tốt từ việc tham khảo nội dung trên trang Web này.

Ngoài ra, khi sử dụng AtaBook, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của trang Web. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web sẽ được an toàn, có thể truy cập liên tục và không bị gián đoạn, hoặc không có lỗi.
 

Nội dung của bạn trong dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách gửi bài viết, video, hình ảnh hoặc tài liệu khác (‘’tài liệu’’) đến trang web này, bạn ‎phải tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ của nội dung đăng tải, tức là bạn bảo đảm cấp cho chúng tôi những thông tin, tài liệu bạn đang giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Điều đó đồng nghĩa bạn đã đồng ý cấp cho chúng tôi giấy phép không giới hạn, vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sao chép, điều chỉnh, phân phối, hoặc hiển thị công khai tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Tài liệu bạn gửi và AtaBook sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng có liên quan tới vấn đề bản quyền.

Atabook được phép sử dụng bất kỳ ‎tài liệu nào mà bạn đã gửi cho chúng tôi cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc xuất bản sách. Chúng tôi không có trách nhiệm phải trả nhuận bút hoặc trả hoa hồng cho người cung cấp, trừ trường hợp bạn ký gửi sách hoặc tài liệu eBook để chúng tôi bán trên website AtaBook hoặc trường hợp bạn và AtaBook có sự thỏa thuận riêng bằng văn bản về việc trả nhuận bút hoặc trả hoa hồng.

Các nội dung phản hồi trên trang Web hay chia sẻ liên kết của bạn về trang Web này KHÔNG ĐƯỢC VI PHẠM HAY CÓ LIÊN QUAN TỚI PHÁP LUẬT, CHÍNH TRỊ, ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN, CÁC VẤN ĐỀ BỊ CẤM BỞI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM; không được mang tính đả kích, bôi nhọ hay đe dọa bất kỳ người nào khác; không vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu hay quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào; không sử dụng những từ ngữ thô tục, không tuyên truyền những thông tin phạm luật, nội dung khiêu dâm, tranh ảnh không lành mạnh, đồi trụy, quấy rối, hay những thông tin có hại tác động vào quyền riêng tư, lăng mạ, kích động hay các nội dung tương tự và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những thông tin đưa lên.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể loại bỏ, vô hiệu hóa hoặc hạn chế truy cập bất kỳ Tài liệu nào từ trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Tài liệu bạn đã gửi và được đăng trên AtaBook) mà chúng tôi tin rằng tài liệu đó đã vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này (cho dù chúng tôi đánh giá vấn đề có đúng hay không). Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã hành động sai lầm đối với một số Tài liệu nhất định, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: atabook.official@gmail.com, để chúng tôi điều tra thêm vấn đề. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không phải chịu trách nhiệm về việc xóa, vô hiệu hoá hoặc hạn chế quyền truy cập của tài liệu. 
 
 
Liên kết ngoài.

Trang web này có thể chứa liên kết hoặc nhúng trang web của các bên thứ ba ("các trang web bên ngoài") nhưng chúng tôi không là chủ quản của các website đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các trang web bên ngoài; và cũng không chịu trách nhiệm hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các trang web bên ngoài.

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã cung cấp liên kết đến một trang web có chứa nội dung vi phạm hoặc bất hợp pháp, chúng tôi yêu cầu bạn thông báo ngay cho chúng tôi tại địa chỉ email: atabook.official@gmail.com. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ chi tiết trong đơn khiếu nại của bạn để cho phép chúng tôi phản hồi hiệu quả. Tối thiểu, vui lòng bao gồm:

(i) bản chất của trang Web vi phạm;
(ii) tất cả các dữ kiện dẫn đến việc bạn tin rằng trang Web đó đã vi phạm.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết (nếu có).
 
 
Thay đổi trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ dịch vụ có sẵn trên trang web, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể xóa các tài liệu (i) đã được lưu giữ trên AtaBook trong thời gian quá dài; (ii) đã lỗi thời; hoặc (iii) liên quan đến tranh chấp bản quyền. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm thông báo cho bạn về việc xóa tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web, bạn có thể ngừng sử dụng trang Web này.
 

Các dịch vụ bên thứ ba.

Bất kỳ liên kết, dịch vụ, hàng hoá, tài nguyên và thông tin nào của bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp trực tuyến thông qua AtaBook, bao gồm, nhưng không giới hạn, những thông tin có sẵn thông qua quảng cáo của bên thứ ba, không được kiểm soát bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi không đảm bảo về các liên kết, dịch vụ, hàng hoá, tài nguyên hoặc thông tin của bên thứ ba, bao gồm nhưng không hạn chế, bảo đảm tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính thương mại và không vi phạm và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tin tưởng vào liên kết, dịch vụ, hàng hoá, tài nguyên hoặc thông tin như vậy của bên thứ ba.
 

Quyền riêng tư.

Chúng tôi biết thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với bạn. Chính sách bảo mật sẽ giải thích chi tiết thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Bạn đồng ý tôn trọng quyền riêng tư của người dùng khác bằng cách không thu thập địa chỉ email có được tại trang này. Lưu ý rằng chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em. Chúng tôi yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trợ giúp chúng tôi bằng cách giám sát các hoạt động của trẻ em tại trang này. Trang này chỉ dành cho người lớn có độ tuổi từ 16 trở lên. 
 

Bất khả kháng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện theo Thỏa thuận này do sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự gián đoạn dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ, mất thông tin, không thực hiện bởi một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hỏa hoạn, khủng bố, thiên tai hoặc chiến tranh.

 
 Thông tin thêm.

Nếu bạn có khiếu nại hoặc bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: atabook.official@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn một cách nhanh chóng, kịp thời.