Tru di tam tộc, tru di cửu tộc nghĩa là gì | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 06/06/2021

Tru di tam tộc, tru di cửu tộc nghĩa là gì?

Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.
Từ “tru” (tiếng Hán: 誅, đọc là Zhū) và từ “di” (tiếng Hán: 夷, đọc là ) trong “tru di tam tộc”,  “tru di cửu tộc” đều cùng mang nghĩa là giết sạch.

Về "tru di tam tộc", theo cách hiểu phổ biến thì "tam tộc" nghĩa là 3 họ của người phạm tội sẽ bị xử tử bao gồm: họ cha, họ mẹ và họ vợ (hoặc họ chồng). 

Khi một người phạm tội bị kết án tru di tam tộc thì những người trong cả 3 họ của người đó sẽ bị giết từ trẻ đến già. Đó là lý do vì sao trong lịch sử, khi xảy ra những vụ án tru di tam tộc thì thường có hàng trăm, thậm chí có đến hàng ngàn người bị giết cùng một lúc, kể cả những người có quan hệ họ hàng khá xa với người phạm tội cũng bị đem ra xử tử.

Theo 
Từ nguyên (một bộ từ điển tiếng Hán ra mắt năm 1915), hai tiếng tam tộc có ít nhất bốn cách hiểu như sau:

1. Cha mẹ, anh em, vợ con là tam tộc (Phụ mẫu, huynh đệ, thê tử vi tam tộc).

2.. Họ cha, họ mẹ, họ vợ là tam tộc (Phụ tộc, mẫu tộc, thê tộc vi tam tộc).

3. Cha, con, cháu (= con của con) là tam tộc (Phụ, tử, tôn vi tam tộc).

4. Anh em của cha, anh em của mình, anh em của con là tam tộc (Phụ côn đệ, kỷ côn đệ, tử côn đệ vi tam tộc).

Vì có nhiều cách hiểu như trên cho nên ngay vụ án Nguyễn Trãi vào năm 1442 cũng được người thời nay hiểu khác nhau.

Cao Huy Giá khi dịch Đại Việt sử ký toàn thư đã viết như sau: "Ngày 16 (tháng 8 năm Nhâm Tuất), giết hành khiển Nguyễn Trãi và vợ lẽ là Nguyễn Thị Lộ, giết đến ba đời(1). Ba đời đương nhiên chỉ có thể là đời cha, đời con và đời cháu (ứng với nghĩa 3 của Từ nguyên) mà thôi.

Còn Phan Huy Lê thì lại viết: "(…) Nguyễn Trãi bị ghen ghét gièm pha, có lần bị hạ ngục và cuối cùng bị tru di ba họ"(2). Ba họ, theo cách hiểu thông thường là họ cha, họ mẹ và họ vợ (ứng với nghĩa 2 của Từ nguyên), đương nhiên phải nhiều và nặng hơn ba đời vì ba đời chỉ thuộc có một họ mà thôi.


Quảng cáo

AtaHome.vn 

Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.


Về "tru di cửu tộc" thì cửu tộc bao gồm:

Cao: ông sơ

Tằng: ông cố

Tổ: ông nội

Khảo: cha

Kỹ thân: mình

Tử: con

Tôn: cháu

Tằng : chắt

Huyền: chích


Chú thích

(1) Đại Việt Sử ký toàn thư, tập 3, Hà Nội, 1972, trang131

(2) Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi (tập kỷ yếu), Hà Nội, 1982, trang 75
Bình luận (0)