Nhập ngũ là gì | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 12/07/2021

Nhập ngũ là gì?

Quang Nguyễn - wangnguyen.vn@gmail.com
Trong tiếng Việt, nhập ngũ được định nghĩa việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.

Về từ nguyên, nhập ngũ là phiên âm Hán Việt của chữ入伍 (đọc là Rùwǔ). Trong đó nhập (
) là động từ có nghĩa là vào, tham gia; còn ngũ () nghĩa là hàng ngũ, tức năm người lính sắp một hàng gọi là ngũ

Nhập ngũ là gì
 
Từ đời Tây Chu (Trung Quốc), quân đội biên chế theo ngũ, lưỡng, tốt, lữ, sư, quân. Sách Chu Lễ ghi, trong quân đội cổ đại Trung Quốc, “5 người thành ngũ, 5 ngũ thành lưỡng, 4 lưỡng thành tốt, 5 tốt thành lữ, 5 lữ thành sư, 5 sư thành quân”. Đây cũng là cơ sở cho việc việc phân chia đội ngũ trong quân đội hiện nay lữ đoàn, sư đoàn, quân đoàn. 

Tuy đơn vị cơ sở lúc đó gọi là “tổ” nhưng cũng là 5 hộ thành một tổ. Còn việc làm lính lúc đó, vẫn yêu cầu mỗi gia đình phải đóng góp 5 người, họp thành một ngũ. Cho nên bất luận làm gì, cũng phải có 5 người cùng làm.

Sau này, vào thời cận đại, trong quân ngũ đã phế bỏ biên chế cổ xưa (ngũ, lưỡng, tốt) nhưng mọi người vẫn quen gọi việc tham gia quân ngũ gọi là nhập ngũ.
Bình luận (0)