Nhàn cư vi bất thiện là gì | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 19/02/2020

Nhàn cư vi bất thiện là gì?

Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng

Khi thấy một số người (nhất là thanh niên) không có việc gì làm, rảnh rỗi tán hươu tán vượn, lại hay kháo nhau những điều có vẻ mờ ám, nhiều người sẽ bảo bọn người đó là những kẻ nhàn cư vi bất thiện.

Xuất xứ của câu nhàn cư vi bất thiện là ở mục 6 Thành Ý thuộc thiên Đại học (大學)(1) trong sách Lễ Ký (禮記)(2). Nguyên văn đầy đủ là "Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện, vô sở bất chí, kiến quân tử nhi hậu yếm nhiên, yểm kì bất thiện, nhi trước kì thiện. Nhân chi thị kỷ, như kiến kì phế can nhiên, tắc hà ích hĩ! thử vị thành ư trung, hình ư ngoại, cố quân tử tất thận kì độc dã" (小人閒居為不善, 無所不至, 見君子而後厭然, 掩其不善, 而著其善。人之視己, 如見其肺肝然, 則何益矣!此謂誠於中, 形於外, 故君子必慎其獨也)

Nghĩa là Kẻ tiểu nhân ngồi rỗi làm điều xấu xa, không có điều xấu xa nào không làm, khi thấy người quân tử thì lấm lét lẩn tránh, cố che giấu điều xấu xa mà cố trưng bày điều tốt. Nhưng người ta đã như thấy rõ tận gan phổi nó rồi,  thì [che đậy như vậy] phỏng có ích gì? Đó gọi là sự thật ở bên trong tất thể hiện ra bên ngoài. Cho nên người quân tử khi chỉ có một mình mình nhất thiết phải hết sức cẩn thận.

Như vậy tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện, hiểu nôm na có nghĩa là kẻ tiểu nhân hễ mà ở không, nhàn rỗi quá sẽ sinh tật hư hỏng và hay làm những điều xằng bậy.

 
Trong công việc, có một phương châm rất hay mà một người quản lý thường truyền đạt tới nhân viên của mình là “Keep busy”, nghĩa là luôn giữ mình bận rộn, bởi thực tế, trừ những người thực sự lười biếng, còn lại, người nào trong công việc mà không có việc gì làm sẽ dễ sinh tâm lý chán nản hay còn gọi là sức ỳ tâm lý khiến công việc không thể nào trôi chảy được.

Trong tiếng Anh, câu Nhàn cư vi bất thiện được dịch là: Idle hands are the devil's tools.


Chú thích

(1) Đại học được xem là một trong bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, gồm Đại Học (大學), Trung Dung (中庸), Luận Ngữ (論語 ) và Mạnh Tử (孟子). Hai chữ Đại Học ở đây có nghĩa là học vấn uyên bác, tinh sâu. Đại học có 11 chương với tư tưởng xuyên suốt là "Trị quốc bình thiên hạ" đề ra cương lĩnh Tam cương (Minh Minh Đức, Tân Dân, Chỉ Ư Chí Thiện) và Bát mục (Cách vật, Trí tri, Thành Ý, Chính Tâm, Tu Thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ)

(2) Lễ Ký (hay còn gọi là Kinh Lễ) là một quyển trong bộ Ngũ Kinh của Khổng Tử tương truyền do các môn đệ của Khổng Tử thời Chiến Quốc viết, ghi chép các lễ nghi thời trước. Lễ ký cùng với Chu Lễ (sách ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục lễ nghi của đời Chu) và Nghi Lễ (sách ghi chép các loại lễ nghi trước thời Tần, trong đó chủ yếu ghi chép lễ nghi của sĩ đại phu) được gọi chung là Tam lễ.
Quảng cáo

Tiki.vn 

Mua hàng trực tuyến uy tín với giá rẻ hơn tại Tiki.vn 
Bình luận (0)