Tác giả của Thủy Hử truyện là ai | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 26/03/2019

Tác giả của Thủy Hử truyện là ai?

Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.

Thật ra câu hỏi này giới học thuật Trung Quốc vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Kể từ đời nhà Minh cho đến nay, có ít nhất 3 quan điểm khác nhau về việc ai mới là tác giả thật sự của Thủy Hử truyện (水滸傳), gồm:

(i) Tác giả là La Quán Trung (羅貫中), và bản sớm nhất của Thủy Hử được ký dưới cái tên là Đông Nguyên La Quán Trung (东原罗贯中)(1)

(ii) Tác giả là Thi Nại Am (
施耐庵). Đây cũng là giả thiết mà từ lâu nhiều người vẫn chấp nhận. Tương truyền, ông là thầy của La Quán Trung. 

(iii) Thi Nại Am và La Quán Trung là đồng tác giả hoặc ít nhất Thi Nại Am là người đã sáng tác Thủy Hử còn La Quán Trung là người đồng biên soạn phần sau gọi là Hậu Thủy Hử, bắt nguồn từ câu chuyện dân gian như sau:

Sau khi Thi Nại Am đã sáng tác xong 70 hồi, vua nhà Nguyên khi đó là Nguyên Huệ Tông (元惠宗) đọc xong truyện đã nổi giận bắt giam Thi Nại Am và hạ lệnh phải viết tiếp đoạn sau, kể về việc Lương Sơn Bạc (梁山泊) bị dẹp, nếu không sẽ bị xử tội.
Thi Nại Am lo lắng, bèn cho gọi học trò là La Quán Trung tới nhà lao cùng bàn bạc. Hai người cùng nhau thống nhất ý tưởng viết Tục Thủy Hử (續水浒 - ở Việt Nam quen gọi là Hậu Thủy Hử) kể về quá trình thất bại của cuộc khởi nghĩa của các anh hùng Lương Sơn Bạc do Tống Giang (宋江) lãnh đạo. Sau 1 năm, Hậu Thủy Hử hoàn thành, hai thầy trò mang dâng vua Nguyên. Nguyên Huệ Tông xem xong rất bằng lòng, hạ lệnh thả Thi Nại Am.


Thi Nại Am (施耐庵), La Quán Trung (羅貫中)
Thi Nại Am, La Quán Trung: Ai mới thực sự là tác giả Thủy Hử truyện?

Trong cuốn sách xuất bản vào tháng 3/1991, Giáo sư sử học nổi tiếng của Trung Quốc là La Nhĩ Cương (1901-1997), người đã dành gần 60 năm để sưu tầm khảo cứu những nghi vấn về Thủy Hử, đã khẳng định tác giả Thủy Hử chính là La Quán Trung và không hề tồn tại một nhà văn nào tên là Thi Nại Am.

Cũng theo giáo sư họ La, nguyên bản Thủy Hử truyện chỉ có 70 hồi, kết thúc ở hồi 70. Bản này được viết vào cuối đời Hồng Vũ (洪武), đầu Minh. Nó đã bị cắt xén, sửa chữa tổng cộng 190 chỗ. Các bản trên 70 hồi nói đến việc chiêu an rồi đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân khác, đều do người đời sau thêm vào.

Tham khảo và trích dẫn:

• Todayonhistory.com ►罗尔纲花费60年心血考订的《水浒传原本》面世
• Wikipedia.org ►Thủy Hử
• Baidu.com ►
罗尔纲

Chú thích

(1) Đông Nguyên được cho là nguyên quán của La Quán Trung. Ông còn có biệt hiệu là Hồ Hải tản nhân
QUẢNG CÁO
Thủy Hử- Atabook.com

Mua sách trên Tiki
Bình luận (0)