Bỏ phiếu kín là gì? Việc bỏ phiếu kín ra đời từ lúc nào | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 14/03/2019

Bỏ phiếu kín là gì? Việc bỏ phiếu kín ra đời từ lúc nào?

Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.
Bỏ phiếu kín là phương pháp tuyển cử, tức khi người tuyển cử bỏ phiếu không viết tên của mình lên trên phiếu. Từ bỏ phiếu kín bắt nguồn từ tiếng Ý là ballot, nghĩa là trái bóng. 

Nguyên là vào thế kỷ 5 sau công nguyên, các nước Hy Lạp và La Mã cổ khi bầu cử đã dùng trái bóng thay cho phiếu bầu, bóng chia làm hai màu trắng đen và qui định: màu trắng biểu thị đồng ý, màu đen biểu thị phản đối. Sau năm 1884, nước Mỹ cũng bắt đầu dùng hình thức bỏ phiếu này, chỉ có điều dùng hạt đậu hoặc hạt gạo nếp thay cho trái bóng.

Bỏ phiếu kín là gì

Cùng với việc ứng dụng văn tự trên giấy, việc bỏ phiếu bằng vật biểu thị đồng ý hoặc phản đối đã phát triển thành cách dùng văn tự ghi đơn vị hoặc họ tên cá nhân được bầu lên giấy, chứ không ghi tên người bầu. Hiện nay, phương pháp này phổ biến trên khắp thế giới.
Bình luận (0)