Vương An Thạch - Đào Trinh Nhất (Hà Nội, 1945) | Atabook.com
15 lượt download

Vương An Thạch


Tác giả: Đào Trinh Nhất
Nhà xuất bản: Đại La
Năm xuất bản: 1945
Thể loại
Sách Nhân vật chí
Vương An Thạch - Đào Trinh Nhất
 

Cuốn Vương An Thạch của Đào Trinh Nhất trên Atabook.com được xuất bản bởi nhà Đại La, nhà in Mai Lĩnh, tại Hà Nội năm 1945. 


Độc giả đọc cuốn Vương An Thạch của Đào Trinh Nhất sẽ nhìn nhận Vương An Thạch là nhà chính trị có một không hai của Trung Quốc, có tư tưởng duy tân từ gần 1,000 năm trước đã muốn xây nền quốc gia phú cường, đã thi thổ những công việc kinh tế lý tài không ngờ thực hiện ở đường thời và hợp với hiện đại.

Vương An Thạch cũng là người được gắn liền với điển tích về sự ra đời của chữ Song Hỷ (
). Xem chi tiết bài Song Hỷ tại đây.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Vương An Thạch của Đào Trinh Nhất do nhà xuất bản Đại La in năm 1945. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)