Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị - Lê Ngọc Trụ | Atabook.com
168 lượt download
Việt ngữ chánh tả tự vị - Lê Ngọc Trụ
 
Cuốn Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị của giáo sư Lê Ngọc Trụ do nhà xuất bản Thanh Tân in lần đầu ở Sài Gòn năm 1959 đã đoạt giải thưởng văn chương bộ môn biên khảo.

Giáo sư Lê Ngọc Trụ (1909 - 1979) là nhà ngôn ngữ học hàng đầu của Việt Nam. Trong gần nửa thế kỷ nghiên cứu ngôn ngữ học và văn hóa Việt Nam, ông đã đóng góp cho xã hội 5 cuốn sách, 56 bài viết về ngôn ngữ, 8 bài về sử học, viết tựa cho 5 cuốn sách, hiệu đính cho 1 bộ từ điển (Việt Nam Từ điển của Lê Văn Đức, 1970, dày trên 2.000 trang) và 12 bài báo khác.

Với số lượng công trình trên, có thể nói ông là một trong những nhà ngôn ngữ học viết nhiều nhất ở nước ta vào giữa thế kỷ này. Đóng góp lớn nhất của giáo sư Lê Ngọc Trụ thuộc hai lĩnh vực chính tả và từ nguyên.  

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Việt ngữ chánh tả tự vị của Lê Ngọc Trụ. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)