Việt Nam tự điển (Lê Văn Đức - Lê Ngọc Trụ) - Atabook.com
777 lượt download
Việt Nam tự điển - Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ

Bất cứ nước nào đã tự hào là có một nền văn hoá là phải có một cuốn tự điển để chuẩn xác cho ngôn ngữ của quốc gia mình hầu tránh sự dùng chữ bừa bãi, lố lăng hay lai căng, vay mượn. Chữ Quốc Ngữ sau khi thành hình không lâu đã có ngay một cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên của Paulus Huỳnh Tịnh Của, cuốn Đại Nam Quấc Âm Tự Vị xuất bản cuối thế kỷ 19.

Dựa theo cuốn tự điển đầu tiên này nhiều tự điển và từ điển Việt Nam khác được các tác giả sau này biên soạn. Trước 1975, cùng với Việt Nam Từ Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức thì Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức (Lê Ngọc Trụ hiệu đính) là hai cuốn thông dụng trong Nam.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức (Lê Ngọc Trụ hiệu đính). Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com

 
Download
Bình luận (1)