Tục ngữ lược giải (Lê Văn Hòe) - Quyển 1 | Atabook.com
14 lượt download
Từ ngữ lược giải (Lê Văn Hòe) - Quyển 1

Bộ Tục ngữ lược giải của Vân Hạc Lê Văn Hòe gồm 3 quyển in tại Hà Nội bởi Quốc học thư xã – một nhà xuất bản được Lê Văn Hòe thành lập năm 1941. Trong đó, Tục ngữ lược giải quyển 1 và quyển 2 xuất bản vào năm 1952, còn quyển 3 xuất bản năm 1953.

Thành ngữ, tục ngữ là một bộ phận của văn học truyền miệng, trong cách nói hay lối viết văn, từ xưa đến nay, người Việt Nam thường có thói quen sử dụng, vận dụng thành ngữ, tục ngữ. Chính vì vậy mà trải qua một thời gian dài, vốn thành ngữ, tục ngữ của dân tộc ngày một tăng lên về số lượng, đồng thời được giữ gìn, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Mỗi câu thành ngữ, tục ngữ là một lời khuyên, một kinh nghiệm, vốn sống… được ông cha ta tổng kết, đúc rút ngắn gọn lại có vần, điệu nên rất dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng để vận dụng được những câu thành ngữ, tục ngữ một cách chính xác, đúng lúc đúng nơi, cần phải hiểu nghĩa bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của các câu thành ngữ.
 
Nhấp vào chữ download để tải Tục ngữ lược giải (Quyển 1) của Lê Văn Hòe. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)