Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu (Cao Xuân Huy) | Atabook.com
30 lượt download

Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu 

Tác giả: Cao Xuân Huy
Thể loạiVăn hóa - Tôn giáo


Tư tưỡng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu

Công trình Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu của giáo sư Cao Xuân Huy, được nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 1995 gồm 3 phần:

• Phần I: Chủ toàn và chủ biệt, hai ngã rẽ trong triết học Đông Tây, nêu 7 vấn đề lớn: các bi kịch của sự đồng nhất hoá, phương thức chủ toàn và phương thức chủ biệt của tư tưởng; Thiết vấn pháp của bản thể luận; bản thể và nguyên lý đồng nhất tính; vận động, phát triển về không gian và thời gian; tri giác về thế giới, do lai của ý thức.

• Phần II: Tư tưởng Việt Nam từ truyền thống tới canh tân, nêu 4 nội dung: Lê Quý Đôn và học thuyết lý khí; Tư tưởng Việt Nam dưới thời Tự Đức; chủ thuyết canh tân của Nguyễn Trường Tộ; một giả thuyết làm việc trong quá trình nghiền ngẫm lịch trình tư tưởng dân tộc.

• Phần III: Đề cương bài giảng triết học cổ đại Trung Quốc, gồm 11 vấn đề: Xã hội và tư tưởng cổ đại Trung Quốc; Khổng Tử; Lão Tử; Mặc Tử; Mạnh Tử; Trang Tử; Tuân Tử; Pháp gia và Hàn Phi; sơ lược về sách Liệt Tử và học thuyết Dương Chu; Tổng luận Chu Dịch; Tư tưởng triết học Phật giáo Lục Triều, Tuỳ, Đường.

Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu là kết quả thể hiện công phu và quá trình nghiền ngẫm lâu dài của giáo sư Cao Xuân Huy về tư tưởng phương Đông có những kiến giải minh triết và sâu sắc. Nhà nước đã đánh giá cao công trình này, truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.
Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu (Cao Xuân Huy). Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)