Từ điển Việt Pháp Jean Bonet (Dictionnaire Annamite - Francais - A - M)
9 lượt download

Dictionnaire Annamite-Français (N - X)

Tác giả: Jean Bonet 
Thể loạiTừ điển - Ngôn ngữ

Từ điển Việt Pháp Jean Bonet

Jean Bonet có tên đầy đủ là Jean Pierre Joseph Bonet, sinh năm 1844, mất năm 1907. Ông sang Việt Nam năm 1867 trong nhiệm vụ một thông dịch viên. Sau hơn 20 năm ở Việt Nam, khi về Pháp ông được mời dạy tiếng Việt ở trường Ngôn ngữ Đông phương (École des langues orientales, Paris) từ năm 1888. Trường ấy sau được đổi tên thành École nationale des langues orientales vivantes (Quốc gia học đường về các sinh ngữ Đông phương). Bộ Từ điển Việt Pháp (Dictionnaire Annamite - Français) được Jean Bonet hoàn tất trong thời gian ông dạy học ở đó. Ông mất 7 năm sau khi cuốn 2 được in ra.
 
Đây là một trong những bộ tự điển Việt-Pháp đầu tiên, do một người Pháp nghiên cứu về tiếng Việt trong hơn 20 năm, thông thạo chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, và cho tới khi in bộ tự điển, đã dạy tiếng Việt tại trường Ngôn ngữ Đông phương trên 10 năm. Các chữ Việt (viết ra bằng chữ quốc ngữ, xếp theo thứ tự ABC) có chua chữ Hán hoặc chữ Nôm bên cạnh, rồi được giảng sang tiếng Pháp một cách rõ ràng.


Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Từ điển Việt Pháp (Dictionnaire Annamite - Français) của Jean Bonet. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)