Thực dân lịch sử - Vệ Thạch (Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân, Huế, 1928) | Atabook.com
3 lượt download

Thực dân lịch sử

Tác giả: Vệ Thạch (Đào Duy Anh)
Nhà xuất bản: Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân
Năm xuất bản: 1928
Thể loạiSách Sử - Địa

Thực dân lịch sử
 

Thực dân lịch sử của Vệ Thạch - bút danh của học giả Đào Duy Anh thuộc Quan Hải Tùng Thư, được nhà in Tiếng Dân xuất bản tại Huế năm 1928. 
 

Nguyên từ khi người Âu châu khai tịch được Mỹ châu và các đất ở xứ khác, thì phong trào thực dân một ngày một lớn. Đầu tiên, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đi chiếm những đất ở Mỹ châu và Á châu để chở những sản vật và vàng ngọc về: thương nghiệp khi ấy rất là phát đạt. Những nước khác như Pháp, Anh, Hà Lan cũng bắt chước đi kiếm đất thực dân để mở mang buôn bán. Thời đại ấy là thời đại "thương nghiệp tư bản.

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook Thực dân lịch sử của Vệ Thạch (tức Đào Duy Anh) trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)