Sử học - Phạm Quỳnh (Quốc học thư xã, Hà Nội 1943) | Atabook.com
8 lượt download

Sử học

Tác giả: Phạm Quỳnh
Nhà xuất bản: Quốc học thư xã
Năm xuất bản: 1943
Thể loại: Sách Sử - Địa

Sử học
 

Quyển Sử học của Phạm Quỳnh thuộc Tủ sách Hàn Lâm của Quốc học thư xã được xuất bản tại Hà Nội năm 1943. 
 

Phạm Quỳnh (1892 - 1945), tên hiệu là Thượng Chi, bút danh là Hoa Đường, Hồng Nhân. Ông vốn là Lại Bộ Thượng Thư triều Nguyễn, nhà văn hóa, nhà văn, nhà báo. 

Phạm Quỳnh là người đi tiên phong trong việc quảng bá chữ Quốc Ngữ. Ông cổ xúy việc dùng tiếng Việt 
để viết lý luận, nghiên cứu thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp. Đó là lý do ông lập ra bộ Nam Phong Tùng Thư nổi tiếng do ông làm chủ nhiệm để giảng giải về khắp các vấn đề văn học, khoa học, triết học, hoặc là biên dịch, hoặc là soạn thuật, cốt là cần lấy cho rõ ràng đích xác, có thể làm bộ sách nghiên cứu để cống hiến cho các đồng bảo hiếu học.

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook Sử học của Phạm Quỳnh trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)