Quốc Triều Chánh Biên - Quốc Sử Quán triều Nguyễn (Sài Gòn, 1972) | Atabook.com
7 lượt download

Quốc Triều Chánh Biên

Tác giả: Quốc sử quán triều Nguyễn 
Nhà xuất bản: Nhóm nghiên cứu Sử Địa Việt Nam 
Nhà in: Tiến Hóa (Sài Gòn)
Năm xuất bản: 1972
Thể loạiSách Sử Địa 

Quốc triều chánh biên

Quốc Triều Chánh Biên toát yếu của Quốc sử quán triều Nguyễn trên Atabook.com được Nhóm nghiên cứu Sử - Địa Việt Nam xuất bản tại Sài Gòn năm 1972 tại nhà in Tiến Hóa. 

Quốc triều chánh biên là bộ sử chính thức của triều Nguyễn do Quốc sử Quán ghi chép bằng chữ Hán theo lối biên niên, các việc xảy ra từ đời Gia Long về sau.

Năm Khải Định thứ 9, bộ Học vâng chỉ dụ nhà vua trích các phần quan yếu của bộ sử trên, dịch ra chữ Việt và ấn hành để ban cấp cho các trường học dưới nhan đề “Sử Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu “.

Nội dung sách chép các việc từ khi Nguyễn Ánh mới ra đời (1761), lúc phải bôn ba ở Nam kỷ và vịnh Thái lan để chống nhau với Tây Sơn, cho đến hết đời vua Đồng Khánh (1888), gồm 6 cuốn như sau:

 Quyển I Nguyễn Vương thống nhất sơn hà (1761-1802)

• Quyển II : Thể tỗ Cao Hoàng đế (1802-1880)

• Quyển III : Thánh tờ Nhơn Hoàng đế (1820.1841)

• Quyển IV : Hiến tồ Chương Hoàng đế (1841-1847)

• Quyển V : Dực tống Anh Hoàng đế (1848-1884)

• Quyển VI: Phế đế Hiệp Hòa (1884); Giản tông Nghi Hoàng đế : Kiến Phúc (1884- 1885); Cảnh tông Thuần Hoàng đế : Đồng Khánh (1885-1888)

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Quốc Triều Chánh Biên của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)