Phủ biên tạp lục (Lê Quý Đôn) | Atabook.com
119 lượt download

Phủ biên tạp lục

Tác giả: Lê Quý Đôn
Thể loạiSách Sử - Địa

Phủ Biên Tạp Lục | Atabook.com

Phủ Biên Tạp Lục (chữ Hán: 撫邊雜錄) là tên một cuốn sách khảo cứu, viết bằng chữ Hán của Lê Qu‎ý Đôn, học giả đời Lê mạt, nội dung nói về lịch sử, địa dư, chính trị, phong tục tại Thuận hoá và Quảng nam, trong thời gian ông giữ chức Hiệp đồng Kinh lí quân sự tại hai vùng này.

Tựa đề phủ (撫) có nghĩa là vỗ về, biên (邊) có nghĩa là vùng biên cảnh, tạp (雜) là gồm nhiều nhiều loại nhiều thứ khác nhau, và lục (錄) là ghi chép. Ghép lại Phủ Biên tạp lục có nghĩa là ghi chép việc vỗ yên dân ở vùng biên cảnh. Sở dĩ có tên như vậy vì nó liên quan đến vai trò của ông đã làm sau khi quân Trịnh chiếm vùng Thuận Hóa của chúa Nguyễn và chúa Trịnh Sâm trao chức Hiệp trấn vùng này.

Trong thời gian làm việc ở trấn Thuận Hóa, ngoài công việc của một chức quan ông còn dành thời gian ghi lại những điều mắt thấy tai nghe, ông đã cẩn trọng đối sánh, xác minh, chỉnh lý và hệ thống để rồi cuối cùng cho ra tác phẩm Phủ Biên tạp lục này, bộ sách được hoàn thành vào khoảng năm 1776.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Phủ Biên Tạp Lục. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)