Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt (Nguyễn Tài Cẩn) | Atabook.com
10 lượt download

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt  

Tác giả: Nguyễn Tài Cẩn
Thể loạiTừ Điển - Ngôn Ngữ 


Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt

Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt của Nguyễn Tài Cẩn là một tập chuyên luận viết về vấn đề nguồn gốc và vấn đề quá trình hình thành cách đọc chữ Hán ở Việt Nam, cách đọc mà trước nay ta thường quen gọi là cách đọc Hán Việt.

Đi vào vấn đề nguồn gốc, vấn đề quá trình hình thành cách đọc Hán Việt, về thực chất là đi vào địa hạt ngữ âm lịch sử. Mà đã đi vào địa hạt này thì thường thường tốt nhất là nên dựa vào hệ thống thuật ngữ, hệ thống kí hiệu phiên âm quốc tế. Nhưng ở đây tác giả Nguyễn Tài Cẩn vẫn có chủ trương hơi khác. Ông nghĩ rằng đối với người Việt Nam, lại đi sâu vào ngành Hán Nôm, thì một cái vốn tri thức tối thiểu về hệ thống âm vận học cổ truyền là một điều không thể nào thiếu được. Vì vậy ông chủ trương kết hợp, vừa cung cấp những thuật ngữ hiện đại, vừa cung cấp những tên gọi cổ truyền: một mặt vẫn ghi bằng những ký hiệu như k, kc, g, ŋ, một mặt vẫn gọi bằng tên gọi các tự mẫu “kiến, khê, quần, nghi” như trong thư tịch cổ. Thêm vào đó, khi đưa vào ấn loát thì dùng tên tự mẫu, tên các vận bộ theo lối cổ truyền cũng có mặt lợi của nó: bằng cách này, có thể hạn chế rất nhiều việc sử dụng những ký hiệu phiên âm quốc tế mà các nhà in thường không có.


Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt (Nguyễn Tài Cẩn). Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)