Một mình với mùa thu (K.Pauxtôpxki) | Atabook.com
6 lượt download
Một mình với mùa thu

"Nhiệm vụ cao cả nhất và duy nhất của chúng ta là viết, viết và viết. Viết chừng nào tay còn cầm được bút. Chúng ta có nhiệm vụ rạch ròi là phải đưa vào mỗi tác phẩm của mình tất cả những gì quý giá nhất chúng ta có. Không được nương nhẹ với mình, cần phải cống hiến cho cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp nhất, thân thiết nhất, đừng kỳ kèo đòi hỏi đền bù như những kẻ keo kiệt".
(K.Pauxtôpxki)

Nhấp vào chữ Download để tải Một mình với mùa thu của 
K.Pauxtôpxki. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)