Một cơn gió bụi (Kiến Văn Lục) - Trần Trọng Kim (1949) | Atabook.com
0 lượt download
Một cơn gió bụi (Kiến văn lục), Trần Trọng Kim

Trần Trọng Kim viết cuốn hồi ký Một cơn gió bụi vào năm 1949, xuất bản lần đầu tiên năm 1969. Cuốn hồi ký gồm 12 phân đoạn, mỗi phân đoạn kể về một giai đoạn cuộc đời tác giả với những sự kiện gắn kết với nhau và không tách rời bối cảnh lịch sử Việt Nam khi đó (từ năm 1942 đến năm 1949); trong đó, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất giữa Việt Minh và thực dân Pháp 

Ban đầu, Trần Trọng Kim định đặt tên cuốn sách là Kiến văn lục với mong muốn đem những chuyện mà tác giả đã làm và đã biết trong 6 năm (1943-1949) mà thuật lại cho đúng sự thực, nhưng vì trong những chuyện ấy có lắm việc truân chuyên và lắm nỗi đoạn trường, nên tác giả đổi nhan đề thành "Một cơn gió bụi".

Được đánh giá là một học giả có kiến thức rộng cả tân và cựu học và là người có đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 20 nhưng Trần Trọng Kim (1883–1953) lại có tư tưởng rất bảo thủ. Cụ thể, ông có tư tưởng bảo hoàng như các nhà Nho thời phong kiến, cho đến cuối đời ông vẫn muốn đưa Bảo Đại trở lại nắm quyền và duy trì hoàng gia nhà Nguyễn. Ngoài ra, do cộng tác với phát xít Nhật nên người ta kết tội Trần Trọng Kim là tay sai Nhật.

Ngày cả trong cuốn hồi ký Một cơn gió bụi, ông cũng tỏ ra không khách quan khi tránh không nhắc đến sự cộng tác với Nhật mà ông đã thực hiện, những hành động tàn bạo của quân Nhật, cũng như sự bất lực của chính phủ Đế quốc Việt Nam do ông đứng đầu.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)