Minh Tâm Bửu Giám - Trương Vĩnh Ký (Saigon 1924) | Atabook.com
316 lượt download

Minh Tâm bửu giám


Minh Tâm Bửu Giám - Trương Vĩnh Ký

Minh tâm bửu giám là một công trình dịch thuật hiếm hoi còn lại nguyên vẹn của Trương Vĩnh Ký. Đương thời, học giả Ngô Văn Tố đánh giá những bản dịch của Trương Vĩnh Ký mang tính liêm khiết khoa học cao. Cho đến hôm nay chưa có ai dám nghĩ về việc trồng người bắt đầu bằng cách gieo những mầm tốt, mầm thiện, những bài học Thánh hiền đã đúc kết và để lại như nhà bác học Trương Vĩnh Ký đối với dân tộc Việt Nam chúng ta.

Trương Vĩnh Ký dịch Tứ thư, Ngũ kinh, rồi dịch Minh tâm bửu giám. Ông dịch nghĩa đen rồi dịch nghĩa bóng. Các điển tích đều được học giả giải thích một cách tinh tế và sáng sủa, rất dễ hiểu. Cuốn sách cần cho những ai đang học chữ Hán và cuốn sách vô cùng bổ ích cho những ai ham hiểu biết và hướng thiện. 

Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Minh Tâm Bửu Giám của Trương Vĩnh Ký. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)