Mặc học: Mặc tử và Biệt mặc (Nguyễn Hiến Lê) | Atabook.com
29 lượt download

Mặc học (Mặc Tử và Biệt mặc)

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Thể loạiVăn hóa - Tôn giáo

Mặc học (Mặc tử và Biệt Mặc) - Nguyễn Hiến Lê

Về lý do ra đời cuốn Mặc Học (Mặc tử và Biệt Mặc), học giả Nguyễn Hiến Lê cho biết: "Từ năm 1977, được nhàn rỗi, tôi lại tiếp tục nghiên cứu hết các triết gia lớn đời Tiên Tần, để thực hiện xong chương trình tôi đã vạch từ sáu năm trước và soạn thêm năm cuốn nữa: Mặc Học, Lão Tử, Luận Ngữ, Khổng Tử, Kinh Dịch. Mặc học (gồm Mặc Tử và phái Biệt Mặc) được xem là đạo Khổng của bình dân".

Mặc Tử (墨子) là người nước Lỗ thời Chiến Quốc, sinh sau Khổng Tử (
孔子), chịu ảnh hưởng của Khổng, cũng tôn quân, trọng hiền, đề cao đạo đức và sự tu thân như Khổng, nhưng chống Khổng ở chỗ ghét lễ nghi, cho nó là phiền phức, xa xỉ, ghét ca nhạc, mà lại có tinh thần tín ngưỡng rất mạnh.

Học giả Nguyễn Hiến Lê (1912 - 1984) là một hiện tượng hiếm thấy ở Việt Nam. Chỉ trong khoảng thời gian hai mươi năm (1955 - 1975), ông đã nghiên cứu, biên khảo, cảo luận, tiểu phẩm, dịch thuật, bình chú..., và cho ra đời một trăm tác phẩm - trong đó nhiều cuốn ba, bốn tập và rất có giá trị.

Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Mặc học (Mặc Tử và Biệt Mặc) của học giả Nguyễn Hiến Lê. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)