Lịch sử Nam tiến của dân tộc Việt Nam (Trúc Khê) | Atabook.com
9 lượt download
Lịch sử Nam tiến của dân tộc Việt Nam

Cuốn "Lịch sử Nam tiến của dân tộc Việt Nam" của nhà văn - nhà nghiên cứu Trúc Khê Ngô Văn Triện được nhà xuất bản Ngày Mai in tại Hà Nội vào năm 1941 (?).

Nói đến cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt là nói đến cả một quá trình tranh đấu không ngừng. Cuộc di dân bành trướng xuống phương Nam của người Việt-Nam không phải là cuộc phiêu lưu để thỏa chí mạo hiểm, mà là cuộc chiến đấu vì sanh tồn của một dân tộc.

Trên bước đường Nam Tiến dựng nước và giữ nước, những bậc tiền nhân đã can đảm, bất chấp gian nguy, hiểm hóc, băng rừng vượt núi, khai sơn phá thạch mở rộng bờ cõi giang sơn.
Download
Bình luận (0)