Lê Triều chiếu lịnh thiện chính - Nguyễn Sĩ Giác (Sài Gòn 1961) | Atabook.com
5 lượt download

Lê Triều chiếu lịnh thiện chính

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác (phiên âm và dịch nghĩa)
Thể loạiSách Sử Địa 

Lê Triều chiếu lịnh thiện chính

Lê triều chiếu lịnh thiện chính là ấn phẩm được Trường Luật Sài Gòn phiên dịch từ bản chép tay số A. 257 cuốn Quốc triều chiếu lệnh thiện chính của Học viện Viễn Đông Bác Cổ – một tài liệu được coi như đầy đủ và đáng tin hơn cả về các điều lệ dưới triều Lê Trung Hưng.

Cuốn sách ghi chép các chiếu lệnh ban hành trong thời gian 1619-1705, phân loại làm 7 quyển theo thẩm quyền của 6 bộ đương thời, trong mỗi quyển trình bày theo thứ tự niên hiệu của các triều vua:


• Quyển Nhất: Chiếu lệnh thuộc về bộ Lại

• Quyển Nhì: Chiếu lệnh thuộc về bộ Hộ

• Quyển Ba: Chiếu lệnh thuộc về bộ Lễ (phần nhất)

• Quyển Tư: Chiếu lệnh thuộc về bộ Lễ (phần nhì)

• Quyển Năm: Chiếu lệnh thuộc về bộ Binh

• Quyển Sáu: Chiếu lệnh thuộc về bộ Hình

• Quyển Bảy: Chiếu lệnh thuộc về bộ Công

Tuy nhiên, cũng chính vì tài liệu của liệu của Trường Viễn Đông Bác Cổ chỉ là một tài liệu chép tay, không sao tránh được các sự xuyễn mậu; cho nên cuốn sách đã được in kèm cả bản chữ Hán để tiện cho bạn đọc kê cứu, góp ý bổ sung cho những điểm khiếm khuyết.

Có thể nói, Lê triều chiếu lịnh thiện chính là một pho sách mà tài liệu phong phú và phiên tạp như một quyển hội điển. Cuốn sách trình bày các chiếu lệnh, những giải pháp mà nhà cầm quyền đương thời đã áp dụng cho tất cả các hoạt động xã hội, kinh tế và chính trị của quốc gia, phản chiếu tình trạng của dân tộc dưới mọi khía cạnh trong một thời gian non một thế kỷ.


Mua sách trên Tiki

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Lê Triều chiếu lịnh thiện chính do Nguyễn Sĩ Giác phiên dịch, trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)