La Sơn Phu Tử - Hoàng Xuân Hãn (Minh Tân xuất bản, 1952) | Atabook.com
5 lượt download

La Sơn Phu Tử

Tác giả: Hoàng Xuân Hãn
Nhà xuất bản: Minh Tân
Năm xuất bản: 1952
Thể loại: Sách Danh Nhân 

Vua Quang Trung - Phan Trần Chúc

Cuốn La Sơn Phu Tử của Hoàng Xuân Hãn trên Atabook.com được nhà xuất bản Minh Tân ấn hành tại Paris năm 1952.

La Sơn Phu Tử là cuốn sách viết về một danh sĩ cuối đời Hậu Lê và Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam – Nguyễn Thiếp, tên sách cũng chính là hiệu của ông.

Nhân cách và tầm vóc của vị La Sơn Phu Tử, thái độ của một người tri thức trước thời cuộc đã được tác giả Hoàng Xuân Hãn khắc họa một cách chi tiết, đặc biệt thông qua mối quan hệ giữa Nguyễn Thiếp với vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ.


Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook La Sơn Phu Tử của Hoàng Xuân Hãn trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)