Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ (1867-1967) | Atabook.com
3 lượt download
Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ (1867-1967)

Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ là bộ sách tổng hợp nhiều bài viết của các tác giả Trương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo,  Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung, xuất bản vào năm 1967 bởi Nhà xuất bản Trình Bầy, theo Giấy phép số 2286 - TBTTCH-BC-3-XB ngày 24-7-1967.

Cuốn sách gồm các chủ đề sau:

• Chứng từ: Điếu sĩ dân lục tỉnh Nam Kỳ của Nguyễn Đình Chiểu

• Những lý do khiến Pháp can thiệp vào Việt Nam (Nguyễn Khắc Ngữ)

• Mấy nét về Hội sống Việt Nam giữa thế kỷ XIX (Lê Văn Hảo)

• Một vài khía cạnh đáng chú ý trong đường lối cai trị cua người Pháp ở Nam Kỳ từ 1861 - 1867 (Phạm Cao Dương)

• Những cuộc hành quân của Pháp ở Trung và Nam Kỳ (Nguyễn Khắc Ngữ)

• Phan Thanh Giản với việc mất 3 tỉnh miền Tây (Trương Bá Cần)

• Nghĩ về một giai đoạn mất nước (Trần Trọng Phủ)

• Suy nghĩ về hai chữ "mất nước" (Lý Chánh Trung)

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)