Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục| Atabook.com
11 lượt download
Khâm định Việt sử thông giám cương mục

Khâm định Việt sử thông giám cương mục là bộ chính sử của triều Nguyễn viết dưới thể văn ngôn, được vua Tự Đức chỉ đạo soạn thảo vào năm Tự Đức thứ 8 (1856), Phan Thanh Giản làm Tổng tài và Quốc sử quán triều Nguyễn soạn thảo, đến năm Kiến Phúc thứ 1 (1884) được khắc in và ban hành.

Khâm định Việt sử thông giám cương mục được biên soạn theo thể biên niên dựa trên cơ sở Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tục biên và có tham khảo các sách sử của Trung Quốc cùng các sách sử của Việt Nam.  Cuốn sách này được Viện Sử Học Việt Nam dịch sang tiếng Việt vào năm 1960.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)