Hoàng Sa - Lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa (Saigon 1974) | Atabook.com
5 lượt download
Hoàng Sa - Lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa (Saigon 1974)
Download miễn phí ebook Hoàng Sa lãnh thổ Việt Nam cộng hòa tại đây 

Ngay từ năm 1972, tình hình Biển Đông đã có những dấu hiệu chẳng lành, khi Trung Quốc đã liên tục có những hành động xâm nhập, do thám quần đảo Hoàng Sa và các nước trong khu vực ngày càng lên tiếng đòi tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Từ đấy Việt Nam Cộng hòa (VNCH) xúc tiến hơn việc nghiên cứu những cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với cả hai quần đảo này.

Ngay khi cuộc hải chiến Hoàng Sa diễn ra, Việt Nam Cộng hòa (VNCH) liền ra Tuyên cáo Về chủ quyền của VNCH trên những đảo ở ngoài khơi bờ biển VNCH, khẳng định: “Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần tử bất khả phân của lãnh thổ VNCH. Chánh phủ và nhân dân VNCH không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những đảo ấy. Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của VNCH bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy Chánh phủ và nhân dân VNCH còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình".
Download
Bình luận (0)