Hán học danh ngôn (1928) - Tĩnh trai Trần Lê Nhân | Atabook.com
19 lượt download

Hán học danh ngôn

Tác giả: Tĩnh trai Trần Lê Nhân
Thể loạiTừ điển - Ngôn ngữ

Hán học danh ngôn

Hán học danh ngôn của đốc học Tĩnh trai Trần Lê Nhân (đồng tác giả của Cổ học tinh hoa) được Vĩnh Hưng Long thư quán in tại Hà Nội năm 1928. Hán học danh ngôn được Trần Lê Nhân trích từ những câu trong Kinh, Truyện, Tử, Sử cùng những câu nói của các bậc danh nhân đời xưa rồi dịch ra quốc ngữ, góp làm một tập, chia làm bốn chương, mỗi chương có từng mục, nhan gọi là Hán học danh ngôn.

Bốn chương gồm:


• Chương 1: Đối với bản thân (trang 5 - 38)

• Chương 2: Đối với gia tộc (trang 41 - 55)

• Chương 3: Đối với nhân quần xã hội (trang 57 - 100)

• Chương 4: Tạp ngữ (trang 102)
Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Hán học danh ngôn của Tĩnh trai Trần Lê Nhân. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)