Điển tích chọn lọc (Mộng Bình Sơn) | Atabook.com
4 lượt download
Điển tích chọn lọc - Mộng Bình Sơn
 
Điển tích chọn lọc của tác giả Mộng Bình Sơn được nhà xuất Xuân Thu xuất bản vào năm 1990 tại Hoa Kỳ. Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý.  Vì vậy, người đọc và nghiên cứu thi văn cổ muốn thông hiểu thấu đáo, bắt buộc phải am tường về điển tích. Ngày xưa, các bậc cựu học dùng danh từ Học vấn uyên thâm để chỉ những người am hiểu nhiều về điển tích.

Điển tích chọn lọc của Mộng Bình Sơn không nằm ngoài mục đích nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về những điển tích trong thi văn cổ Việt Nam, trong khi các sách diễn giải về điển tích mỗi ngày một khan hiếm.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Điển tích chọn lọc của Mộng Bình SơnHoàn toàn miễn phí trên Atabook.com  
Download
Bình luận (0)