Địa lý Việt Nam - Nguyễn Khắc Ngữ, Phạm Đình Tiếu (Paris, 1987) | Atabook.com
5 lượt download

Địa lý Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Ngữ - Phạm Đình Tiếu
Nhà xuất bản
Institut De L'asie Du Sud-Est (Paris)
Năm xuất bản: 1987  
Thể loạiSách Sử Địa 

Địa lý Việt Nam

Địa lý Việt Nam của Nguyễn Khắc Ngữ và Phạm Đình Tiếu trên Atabook.com được xuất bản tại Paris năm 1987 bởi Institut De L'asie Du Sud-Est (Viện Đông Nam Á).

Quyển Địa Lý Việt Nam được Cơ sở Xuất bản Sử Địa xuất và tái bản vào các năm 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 và 1974. Bản bạn đọc đang xem trên Atabook.com là bản in tại Paris năm 1987.

Về tài liệu, các tác giả Nguyễn Khắc Ngữ và Phạm Đình Tiếu sử dụng các bản đồ mới nhất, các không ảnh, bản đồ ảnh (Photomap), bản đồ ảnh màu (Picture map), bản đồ địa chất và các tài liệu chính thức của nha Địa duc,sở Địa chất, bộ Kinh tế, bộ Canh nông, viện Thống kê, Ngân hàng,...


Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Địa lý Việt Nam của Nguyễn Khắc Ngữ và Phạm Đình Tiếu trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)